Képzések

Vállalati képzések


Csapatépítő tréningek A jól működő csoport több, mint a csoporttagok összessége. A csapatépítő tréning célja a csoportidentitás erősítése tapasztalat útján, azaz egy hatékony, jól kommunikáló és együtt dolgozó csapat kialakítása. A csapattagok a 2-3 napos együttlét alatt jobban megismerik egymást, így képessé válnak hatékonyabban összehangolni egyéni, illetve csoportos érdekeiket. Tovább... Interkulturális tréningek A különböző országból érkező kollégák együttműködése sok esetben félreértésekkel és konfliktusokkal jár együtt. A problémák nagy része egyszerűen kulturális eredetű, és többnyire elkerülhetővé válik, ha a munkatársak jobban megismerik egymás kulturális hátterét, valamint a kultúraközi kommunikáció szabályszerűségeit. Tovább... Esélyegyenlőségi tréningek Az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása elengedhetetlen feltétele az etikus vállalati működésnek. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a vezetők, munkatársak téma iránti fogékonysága, érzékenysége. Tovább... Kommunikációs tréningek A hatékony kommunikáció az emberi kapcsolatok alapja. Az üzleti siker nagyban múlhat azon, hogy munkatársaink hogyan kommunikálnak szóban és írásban ügyfelekkel, partnerekkel és nem utolsósorban egymással. A pozitív és együttműködésen alapuló kommunikáció technikáit bárki elsajátíthatja – ebben segítenek készségfejlesztő tréningjeink. Tovább... Konfliktuskezelés tréningek Az együttműködés a társas lét alapvető eleme. A konfliktusok legnagyobb része az egyéni és közösségi érdekek eltéréséből fakad, a munkahelyi kapcsolatokban az alkalmazkodás ritkán zökkenőmentes. Tovább... Prezentációs tréningek A prezentáció a mindennapi munka szerves része, akár egy projekt sikere vagy egy új termék bevezetése is múlhat rajta. A készségfejlesztő tréning ajánlott mindazok számára, akik szeretnének magabiztosan, nyugodtan, a szemléltető eszközök tudatos használatával meggyőzően szólni több tíz vagy akár százfős hallgatósághoz. Tovább... Stressz-kezelés tréningek A mindennapi élet szerves része a stressz, aminek igen káros hatása lehet a munkavégzés minőségére. A helyes stresszkezelés mindenki számára elérhető, a stresszhelyzetek feldolgozása elsajátítható, fejleszthető készség. Tovább... Ügyfélközpontú kommunikáció A szolgáltató és termelő vállalatok külső megítélése legnagyobb részt az ügyfélkapcsolattal foglalkozó munkatársak kommunikációs képességén múlik. Ők azok, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek az ügyfelekkel, így erőteljesen befolyásolhatják, hogy a cégről kedvező kép alakuljon ki, és hogy az ügyfelek, vásárlók hűségesek maradjanak vállalathoz és annak termékeihez. Tovább... Vezetői tréningek „Amikor valakit kineveznek vezetőnek, az olyan, mintha pályát változtatnia”. Vezető pozícióban már nem kizárólag a szakmai tudás magas színvonala számít – hiszen a vezető ideje nagy részét emberek irányításával tölti. Tovább...Gyógyító hatékonyság fejlesztő akadémia


Kommunikáció a gyógyításban Az AKADÉMIA legfontosabb célkitűzése a gyógyítói hatékonyság fokozása, ahol a pácienssel való kommunikációnak, orvos- illetve nővér-páciens kapcsolat minőségének kiemelt jelentősége van. Tovább... Együttműködés-fejlesztő tréningek egészségügyi dolgozóknak Az AKADÉMIA első modulját a csapatépítő tréningeink képezik. A szakmai tudás és felkészültség hatékonysága megsokszorozódik ha a team tagjai igazi csapatot alkotnak, a jó csapatmunka pedig minden gyógyítás alapja. Tovább... Stresszkezelés és kiégés-prevenció egyészségügyi dolgozóknak Az AKADÉMIA a gyógyítás folyamatának támogatásán túl különösen nagy hangsúlyt fektet az egészségügyben dolgozók mentális jól-létének, pszichés egyensúlyának támogatására. A túlzott mértékű stressz és a kiégés jeleinek felismerése, a helyes stresszkezelés mindenki számára elsajátítható, fejleszthető készség. Tovább... Esetmegbeszélés, szupervízió Az AKADÉMIA szupervíziós modulja az esetek kapcsán felvetődött érzések, problémák kezelésében nyújt segítséget. A szupervízió nem más, mint saját munkatapasztalatokon keresztül zajló, problémamegoldást segítő folyamat, melynek egyik legfontosabb célja a szakmai kompetencia növelése. Tovább...